Forfatter: Lars Vedsø
Sidetal: 222 sider
Farve: 4 farve tryk
Sats: Times New Roman
Pitch: 11pts
Format: 290 mm x 270 mm
Fotos: Wikimedia, Lars Vedsø mf.
Udgivelsesdato: 1. oktober 2018
ISBN: 978-87-995798-9-1
Layout: Lars Vedsø
Tryk: Lasertryk A/S, Aarhus
Papir: Inkjet, 115G
Pris: 298,- kr. incl. moms + porto
 
Bogen "Gudenåen - genfødsel af et
unikt naturområde?" er et indlæg i
debatten om Gudenåens fremtid,
herunder hvorvidt vi skal bevare
Tange sø eller reetablere Gudenåen
og dermed se et unikt naturområde
vakt til live igen - et område, der den
dag i dag stadig ligger begravet på
bunden af Tange sø.
 
En reetablering af Gudenåen ville
betyde fordele for alle naturinteres-
serede danskere. Det ville betyde
miljømæssige fordele, økonomiske
fordele, og vi ville se en enestående
natur udvikle sig i området. Vi ville
også bidrage til at opfylde Danmarks
internationale forpligtelser.
   
  ANMELDELSE  
   
"En ny bog om Gudenåen har set dagens lys. Det er formanden for Foreningen til  
nedlæggelse af Tange sø. Lars Vedsø, der har forfattet den, Og han lægger ikke
fingrene imellem. Det er der kommet en uhyre interessant og læseværdig bog ud af.
Jeg har haft lejlighed til at læse indholdet, før bogen gik i trykken. Allerede da stod
det klart, at der er lagt timer og dage i indsamlingen af data, nye som gamle. Alene
derfor er bogen en milepæl i historieskrivningen om Tangeværket og elektrificeringen
af Danmark."
 
Steen Ulnits, biolog og forfatter (uddrag)
 
1. Bestil og betal bogen online her:
 
 
2. Eller bestil gennem REDTAG Forlag - her...
3. Bogen kan også bestilles gennem danske boghandlere
4. Bogen kan lånes på danske biblioteker
 
Ved bestilling gennem REDTAG Forlag bedes beløbet på 348 kr. overføres til (husk navn):
Nordea, Herning afd.
Reg. nr: 2570
Konto nr: 3491897065
   
   
REDTAG FORLAG * FLAMMING MOSEVEJ 6, DK-8620 KJELLERUP * TLF: 21 80 64 88 * EMAIL: INFO@S-E-S.DK