REDTAG FORLAG
 
 
    
Forfatter: Lars Vedsø
Sidetal: 222 sider
Farve: 4 farve tryk
Sats: Times New Roman
Pitch: 11pts
Format: 290 mm x 270 mm
Fotos: Wikimedia, Lars Vedsø mf.
Udgivelsesdato: 1. oktober 2018
ISBN: 978-87-995798-9-1
Layout: Lars Vedsø
Tryk: Lasertryk A/S, Aarhus
Papir: Inkjet, 115G
Pris: 298,- kr. incl. moms
 
Bogen "Gudenåen - genfødsel af et
unikt naturområde?" er et indlæg i
debatten om Gudenåens fremtid,
herunder hvorvidt vi skal bevare
Tange sø eller reetablere Gudenåen
og dermed se et unikt naturområde
vakt til live igen - et område, der den
dag i dag stadig ligger begravet på
bunden af Tange sø.
 
En reetablering af Gudenåen ville
betyde fordele for alle naturinteres-
serede danskere. Det ville betyde
miljømæssige fordele, økonomiske
fordele, og vi ville se en enestående
natur udvikle sig i området. Vi ville
også bidrage til at opfylde Danmarks
internationale forpligtelser.
   
   
Bestil bogen her: Bogpris: 298,-
  Forsendelse: 20,-
1. Bestil gennem REDTAG Forlag - her... Porto: 50,-  (vægt 1,25 kg)
2. Bogen kan også bestilles gennem danske boghandlere  
3. Bogen kan lånes på danske biblioteker Pris ialt : 368,-
   
Ved bestilling gennem REDTAG Forlag bedes beløbet på 368 kr. overføres til (husk navn):
Nordea, Herning afd.  
Reg. nr: 2570  
Konto nr: 3491897065  
   
   
REDTAG FORLAG * FLAMMING MOSEVEJ 6, DK-8620 KJELLERUP * TLF: 21 80 64 88 * EMAIL: INFO@S-E-S.DK